Tüketici hakem heyeti başvurularında sınır 30.000 TL

Resmi Gazete
Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nde değeri 30.000 TL'nin altında olan anlaşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvuru zorunlu tutuldu. Yönetmelikte yapılan başvuruların, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülüp karara bağlanacağı belirtildi
 
Üst Alt